Pogoji uporabe REVIJASALON.SI

Pogoji uporabe REVIJASALON.SI

 

Pomembno: Z registracijo oz. s prijavo v revijasalon.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato slednjim priporočamo seznanitev s pogoji storitve in politiko zasebnosti.

1. Splošno

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe medija in storitev revijasalon.si (v nadaljevanju storitev).

Storitev obsega:

 1. spletno mesto revijasalon.si 
 2. aplikacije revijasalon.si na izbranih povezanih napravah (mobilne naprave, IPTV-komunikatorji, TV-sprejemniki, zunanji digitalni zasloni);
 3. brezplačno prejemanje dnevnega e-časopisa z izborom dnevnih vsebin na revijasalon.si;
 4. brezplačno obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja lastnik storitve, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z lastnikom storitve.

Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo storitve.

Pri uporabi točke ii. se obenem v celoti strinjate tudi z morebitnimi dodatnimi pogoji za posamezno povezano napravo.

Storitev je v lasti in upravljanju družbe NOLAS do.o. (v nadaljevanju lastnik storitve).

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Prijava:

V primeru, da želi uporabnik komentirati na revijasalon.si, se je potrebno prijaviti preko Facebook vtičnika z uporabniškim imenom in geslom.

V primeru, da se želi uporabnik naročiti na dnevno/tedensko prejemanje elektronskega časopisa in/ali biti obveščen o novostih, storitvah, nagradnih igrah, novicah ter o dogodkih poslovnih partnerjev revijasalon.si, se lahko prijavi preko E-novic, ki se nahajajo v nogi spletne strani revijasalon.si ali prek naslednje povezave: https://revijasalon.si/e-novice.

2. Starostne omejitve in sposobnost sprejema teh pogojev

Storitev lahko vsebuje tudi vsebine, ki morda niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe. Storitev smejo uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju pravnih skrbnikov oz. staršev.

S temi pogoji potrjujete, da ste stari 18 let oziroma imate dovoljenje staršev oz. skrbnikov za uporabo teh storitev, pri tem slednji nosijo vse pravne posledice vašega ravnanja.

Starši oz. skrbniki v celoti nosijo odgovornost izbire vsebin. Starši oz. skrbniki so seznanjeni, da so dolžni poskrbeti za odjavo oz. preprečevanje uporabe storitve brez svoje prisotnosti in/ali vednosti.

3. Storitev in funkcije storitve

Storitev omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov, spremljanje športnih rezultatov, ogled TV-sporeda, vremenske napovedi, horoskopa, fotografij, videov in interaktivnih vsebin. Vsebine, označene s simbolom za evro (€), predstavljajo sponzorirane vsebine. Simbol je bralcem viden na naslovnici in znotraj novice, kjer je zraven simbola tudi zapisano, kdo to vsebino sponzorira (npr. Vsebino omogoča …).

V okviru storitve se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki nam omogočajo, da ohranjamo za uporabnike brezplačno storitev. Zato uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin.

V večini člankov je omogočena tudi možnost komentiranja. Uporabniki, ki se odločijo za komentiranje, v svojih komentarjih izražajo svoja mnenja in poglede. Stališča komentatorjev niso povezana z uradnim stališčem lastnika storitve.

Pri uporabi storitve je prepovedano naslednje:

 1. vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
 2. izvajanje aktivnosti na revijasalon.si, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
 3. uporaba storitve revijasalon.si za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
 4. kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih strani revijasalon.si in stopnja njihove interaktivnosti so odvisni tudi od načina dostopa do strani revijasalon.si in od naprave, s katero se dostopa do revijasalon.si. Uporabnikom je uporaba storitev na revijasalon.si omogočena prek svetovnega spleta, prek mobilnih naprav z ustreznim brskalnikom ter prek drugih povezanih naprav (IPTV-komunikatorji, TV-sprejemniki, zunanji digitalni zasloni).

Na revijasalon.si je mogoč tudi dostop do komercialnih in/ali plačljivih storitev, ki imajo lahko svoje lastne pogoje in navodila za uporabo. V tem primeru naj se uporabnik seznani tudi s pogoji in navodili uporabe posamezne storitve. V primeru razhajanja veljajo pogoji in navodila uporabe posamezne storitve.

Storitev vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije lastnika storitev in tretjih ponudnikov, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.

Uporabnik dovoljuje lastniku storitve in v storitev vključenim njegovim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, na kateri uporablja storitev v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

V primeru, da uporabnik krši ta pravila uporabe storitve, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko lastnik storitve onemogoči uporabo posamezne storitve, ali več povezanih storitev.

Lastnik storitve lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo storitve tudi v primeru, ko z uporabo storitve kakorkoli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja storitev v zlonamerne ali nepoštene namene, ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.

Funkcije družbenih omrežij

Storitev lahko vključuje funkcionalnosti družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, Twitterju, Google+ in podobnih družbenih omrežjih.

Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil v družbena omrežja na način, kot je dostopen iz same storitve.

4. Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto revijasalon.si, v kolikor pa to ni mogoče (televizija, radio), pa citirati vir. Uporabnikom priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja v družbena omrežja, ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika revijasalon.si prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke na ali s revijasalon.si.

5. Vsebine uporabnikov

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti storitve.

Lastnik storitve ne preverja verodostojnost vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.

S posredovanjem vsebin na revijasalon.si uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru storitve, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na lastnika storitve prenese materialne avtorske pravice, in sicer:

 1. vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
 2. vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
 3. vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;
 4. vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu storitve.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve revijasalon.si, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev.

Lastnik storitve v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitve. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

Komentarji uporabnikov

Komentiranje člankov na revijasalon.si ni pravica, pač pa možnost, ki jo omogoča lastnik storitve.

Uporabnikom je v okviru objave uporabniških vsebin in komentarjev zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Uporabniki se lahko svobodno zbirajo, sprejemajo in širijo vesti in mnenja, upoštevajoč napotke v nadaljevanju.

Uporabniki, ki želijo objaviti svoje mnenje in poglede v obliki komentarja, se zavezujejo, da:

 1. se v komentarjih novic držijo teme samega članka, o katerem teče pogovor;
 2. v kolikor se uporabnik in komentator s člankom ne strinjata, ga lahko komentirata, vendar argumentirano in brez žaljenja, osebnega napada, groženj in blatenja souporabnikov;
 3. se bodo držali e-bontona, da ne bodo uporabljali velikih črk, saj pomenijo kričanje, ne bodo uporabljali okrepljenih črk za celoten prispevek, saj so te namenjene poudarjanju zgolj določenega dela besedil;
 4. ne bodo objavljali sporočil z diskriminatorno, zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike revijasalon.si. Prav tako je prepovedano žaljenje oz. blatenje sogovornikov, komentatorjev oz. avtorjev in drugih oseb;
 5. ne bodo objavljali reklam, ponavljali praznih ali identičnih sporočil ter izvajali kakršnihkoli drugih dejavnosti, ki so v nasprotju z zakoni in Ustavo Republike Slovenije. Prav tako so prepovedane vse oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti;
 6. ne bodo uporabljali simbolov, znakov, ki simbolizirajo totalitaristične režime, žalijo ali kako drugače vznemirjajo ljudi;
 7. ne bodo objavljali osebnih podatkov drugih uporabnikov ali neuporabnikov revijasalon.si, prav tako ne bodo v objavo posredovali vsebin, v katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, ali posredovali vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bodo vsebin posredovali na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi;
 8. bodo v skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (ZJRS) komentirali v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru si lastnik storitve pridružuje pravico tovrstne komentarje strojno prevesti, moderirati ali izbrisati;
 9. bodo prevzeli odgovornost za svoje objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo kakovost kot tudi vsebino;
 10. so nosilci vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami;
 11. ne bodo zahtevali nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin;
 12. bodo v celoti prevzeli odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročili lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitve.

Lastnik storitve si pridržuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja komentarjev. Lastnik storitve ima pravico brez pojasnila odstraniti, premakniti ali zapreti katerokoli temo oz. komentar članka, ko se mu zdi to potrebno. Prav tako si lastnik storitve brez pojasnila pridržuje pravico, da lahko kadarkoli trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do storitve oz. do sodelovanja pri vnosu komentarjev.

 

6. Osebni podatki, varstvo, namen uporabe podatkov ter možnosti odjave

Lastnik storitve posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR. Lastnik storitve jih v nobenem primeru ne bo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev pošiljanja elektronskih sporočil ter zbiranja podatkov za izvedbo nagradne igre.

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če uporabljate kakršnokoli storitev, ki potrebuje prijavo ali se naročite na obveščanje.

S prijavo na revijasalon.si posredujete vaš osebni podatek: elektronski naslov.

Prijava preko Facebook vtičnika: Za uporabo nekaterih storitev na revijasalon.si (npr. komentiranje) se je potrebno registrirati prek Facebook vtičnika, pri čemer se lahko uporabniki posredujejo  naslednje podatke: ime, priimek, starost, spol, morebitna zanimanja, elektronski naslov ter uporabniško ime.

Uporabniki, ki se na revijasalon.si prijavijo prek Facebook računa, prevzemajo odgovornost za ustvarjen račun v celoti. V primeru, da lastnik storitve ugotovi, da se je uporabnik prijavil, komentiral in zlonamerno uporabljal lastnikovo vsebino z lažnim Facebook profilom, si pridržuje pravico, da takega uporabnika izključi ali blokira iz lastnikove baze.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Uporabnik se zaveda, da je lastnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Uporabniku bodo ob prijavi ponujene naslednje možnosti glede uporabe njegovih podatkov, pri čemer bo soglasje lahko podal za naslednje namene:

 • Za pošiljanje dnevnega/tedenskega elektronskega časopisa, pri čemer jih bo lastnik storitve obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na revijasalon.si in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti lastnika storitev, pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko lastnik storitve glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral.
 • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev lastnika storitev, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih lastnika storitev, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko lastnik storitve glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto,…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral.
 • Za analizo z namenom personaliziranega prikazovanja novic in promocijskih vsebin.

Lastnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na https://revijasalon.si/nastavitve-piskotkov.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi na sledeč način:

 • pošlje elektronsko sporočilo na nolas@siol.net;
 • lahko se odjavi preko povezave ”odjava”, ki se nahaja v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa;
 • odjava preko prijavne forme na revijasalon.si.

 

Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Lastnik storitve uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

7. Pridržki

Lastnik storitve se bo po najboljših močeh trudil na straneh revijasalon.si zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike revijasalon.si opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Lastnik storitve ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastnik storitve v okviru uporabniških vsebin in komentarjev ne more preprečiti dejanj uporabnikov, ki svoje uporabniške vsebine in komentarje oddajajo v živo.

Ker na straneh revijasalon.si obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi z medijem in nad katerimi lastnik storitve nima nadzora, lastnik storitve ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

Lastnik storitve si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.

Lastnik storitve si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega medija z določenega spletnega naslova.

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo revijasalon.si, ali ki bi bili z uporabo tega medija kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

Izdajatelj revije Salon in upravitelj portala revijasalon.si:

NOLAS d.o.o.

Tomšičeva 33, 4000 Kranj